FOTO workshop en søndag formiddag

Søndag formiddag gik med øvelser i dybdeskarphed, hvidbalance, lukketid, blænde og lidt billedkomposition.
Workshoppen var arrangeret af Careteam Fotografi rammen var sat af Løgstør havn – med solskin.